Śladami Pamięci (28-09-2019)

Mam zaszczyt pracować z zespołem wspaniałych ludzi, którzy nie tylko kochają sztukę, a  szczególnie poezję. Są oni również żywo zainteresowani dziejami „małej ojczyzny”. Stąd zrodził się pomysł, aby odwiedzić Miejsca Pamięci Narodowej rozsiane po różnych zakątkach Ziemi Sandomierskiej. Układają się one w swoisty TRYPTYK PAMIĘCI: Powstanie Styczniowe, I i II wojna światowa. Na naszym szlaku znajdują się groby żołnierskie i powstańcze, a także pomniki, które wznieśli potomni dla upamiętnienia bohaterstwa walczących.

Obcujemy tu z  historią, dotykamy dramatycznych losów ludzkich, rozmawiamy o nadziei, rozpaczy, o śmierci. A nade wszystko poznajemy dzieje ziemi, z której wyrośliśmy, której powietrzem oddychamy.

Tak więc ruszajmy na szlak, by poznać dzieje i je przeżyć, by doświadczyć tego, co było udziałem naszych ojców i dziadów. W drogę, „Etiudo”, w drogę Przyjaciele.

pamiec28 09 2019