Misterium Męki Pańskiej (17-04-2019)

Misterium DwikozyZanim wybrzmiało radosne Alleluja, Chrystus Zmartwychwstał, wszyscy wierni towarzyszyli Jezusowi w Jego drodze na Golgotę oraz w Męce Krzyżowej. Te właśnie przeżycia wyraziła Grupa Artystyczna „Etiuda” i śpiewak operowy Paweł Michalczuk. Zaprezentowali oni polską średniowieczną poezję pasyjną oraz pieśń „Jezusa Judasz przedał za pieniądze nędzne”, pochodzącą z XV wieku. Wiersze ułożone przed wiekami oraz monumentalne tony pieśni zabrzmiały niezwykle uroczyście i przejmująco w pięknej, współczesnej świątyni w Dwikozach. Klamrą dla tych tekstów były dwa wiersze poetów XX wieku oraz śpiewane w okresie Wielkiego Postu pieśni „Ludu, mój ludu” oraz „W Krzyżu cierpienie”. Całość Misterium  przepojona była uczuciami żalu i współcierpieniem, szczególnie w „Lamencie świętokrzyskim” – wzruszającym monologu Matki Boskiej stojącej pod Krzyżem, opłakującej śmierć Syna.

Misterium zostało wystawione dzięki przychylności Proboszcza parafii w Dwikozach, księdza Stanisława Czachora. Grupa Artystyczna „Etiuda” w składzie: Anna Kuśmierska,  Teresa Jopek, Małgorzata Michalczuk, Sabina Młodożeniec, Alicja Wódz, Maria Furman, Jacek Kołodziej, Danuta Paszkowska oraz Paweł Michalczuk dziękują za wspólną modlitwę i religijne skupienie. Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja!

Zobacz film: Misterium Męki Pańskiej