Miłość wszystko wyjaśnia

„Miłość wszystko wyjaśnia” – taki tytuł nosił program artystyczny zaprezentowany przez zespół „Etiuda” w Sandomierzu poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II w niedzielę 22 maja w kościele pod wezwaniem Nawrócenia św. Pawła.

Koncert upamiętnił 102 rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, a także był darem dla Księdza Kanonika Krzysztofa Rusieckiego w 40-lecie Jego kapłaństwa.

Fot: Paweł Pieklik