Przyszedłem Ci podziękować, Boże (24-07-2022)

Zmarły w 2006 roku ks. Jan Twardowski to najwybitniejszy poeta nurtu religijnego w polskiej poezji współczesnej. Jego wiersze są reakcją na postulaty Kościoła wynikające z postanowień Soboru Watykańskiego II, który starał się odformalizować wiarę, wydobyć przede wszystkim jej ducha, nie literę. Stąd w utworach księdza Twardowskiego tyle zwyczajnych wyrazów, prostota wysłowienia, częsty humor i żart słowny. Jego wiersze zostały napisane językiem, jakim my mówimy, mimo że dotyczą spraw doniosłych – tajemnicy Boga, przemijania, zbawienia.

Postawę księdza Jana wobec świata nazywa się współczesnym franciszkanizmem, co wyraża się miłością obejmującą  całe uniwersum: Boga i wszystkie byty, jakie On powołał do istnienia. W wierszach księdza Jana Twardowskiego człowiek – istota niedoskonała  i słaba, ulegająca pokusom, zawierza się Panu bez reszty.

Danuta Paszkowska

 Fot: Paweł Pieklik

Muzyka organowa i śpiew siostra Faustyna

Pieśń: Pójdźcie błogosławić Pana

 1. Zaczekaj – Małgorzata Michalczuk
 2. Dedykacja programu – Sabina Młodożeniec

Pieśń: Warto dla jednej miłości żyć

 1. Śpieszmy się – Jacek Kołodziej
 2. O nieobecnych – Alicja Wódz
 3. Zbawiony – Jadwiga Kiełbasa
 4. Pewność niepewności – Anna Kuśmierska
 5. Nie bój się – Barbara Marzec

Pieśń: Zdrowaś Maryja, Bogarodzico

 1. Pokochać – Maria Furman
 2. Nieszczęście nie nie-szczęście – Małgorzata Michalczuk
 3. Różne samotności – Sabina Młodożeniec
 4. Wszystko ważne – Teresa Jopek

Pieśń: Pod Twą obronę