Akcja "Burza" (01-08-2021)

1 sierpnia 2021 r. na cmentarzu Katedralnym w Sandomierzu odbyły się uroczystości w 77. rocznicę akcji „Burza” i bitwy pod Pielaszowem-Wesołówką, w której zginęli żołnierze Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich.

Członkowie zespołu „Etiuda”: Alicja Wódz, Teresa Jopek, Jadwiga Kiełbasa i Jacek Kołodziej recytowali epitafia Wandy Sołhaj-Madejczyk „Ady”, uczestniczki pielaszowskiej bitwy, poświęcone rozstrzelanym sanitariuszkom i łączniczkom: Danucie Woźnickiej, Jadwidze Łochowskiej, Grażynie Worobiec, Marii Śpiewak.

„Etiuda” oddała hołd poległym, składając na grobowcu znicze, także w imieniu Żołnierzy 2 pp Leg. AK Pani Alicji Kaszyńskiej ps. „Sarna” i dr. Janusza Kamockiego ps. „Mamut”.