Wieczór poetycki pt. "Jarosław Iwaszkiewicz - poeta" (01-10-2019)

4 iwaszkiewicz poezja

Wprowadzenie – Danuta Paszkowska

„Lato 1932”

Lato XVII – Grażyna Bekasiak
Lato XXII – Jacek Kołodziej
Lato XXX – Małgorzata Michalczuk
Lato XXXVIII – Teresa Jopek
Lato XLV – Barbara Chmielewska
Lato L – Barbara Marzec

Komentarz – Danuta Paszkowska

Pożegnanie Sycylii – Marta Chorab

Komentarz – Danuta Paszkowska

„Ciemne ścieżki” (1957)

Nad domem – Alicja Wódz
Gdy miną wszystkie burze – Teresa Młodawska
Od Rozwadowa – Anna Kuśmierska
Na cmentarzu – Maria Furman
A kiedy będzie lato – Jadwiga Kiełbasa

Rozmowa, wspomnienia o poecie

„Śpiewnik włoski” (1974)

Koło się obraca – uczeń I

Komentarz – Danuta Paszkowska

„Mapa pogody” (1977)

Ranek – Elżbieta Kępa
Ptaki w wierzbach – uczeń II
Piosenka – Elżbieta Pakulska
Jeszcze gdzieś zakwitły bzy – uczeń III
Mapa pogody 9 – Sabina Młodożeniec