Jarosław Iwaszkiewicz (12-09-2023)

III kwartalne spotkanie z poezją odbyło się we wtorek 12 września 2023 roku w MBP w Sandomierzu. Jego bohaterem był Jarosław Iwaszkiewicz.

Po powitaniu licznie przybyłych sympatyków literatury przez Wojciecha Dumina – dyrektora Biblioteki, słowo wstępne wygłosił w zajmujący sposób pan Jerzy Krzemiński, który zwrócił uwagę na szereg ciekawych i wciąż mało znanych faktów z życia Iwaszkiewicza.

Następnie jego wiersze, dobrane w misterny sposób i podzielone na tematyczne kategorie przez panią dr Danutę Paszkowską, zaprezentowało ponad 20 osób. Wśród recytujących byli przedstawiciele sandomierskiego samorządu w osobach Marcina Marca – Burmistrza Sandomierza, pani Kazimiery Bednarskiej i pani Renaty Kraski – Radnych Miejskich, a także pani Magdaleny Chruściel-Kaczorowskiej pracownicy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Podobnie jak podczas poprzednich spotkań poetyckich, licznie reprezentowany Zespół Artystyczny „Etiuda” także prezentował szereg wierszy Jarosława Iwaszkiewicza. W gronie recytujących była również pani dr Urszula Stępień – kustosz Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu i panie Bibliotekarki.

Wszyscy występujący zostali podzieleni na sześc grup recytatorskich, pomiędzy prezentacjami których oprawą muzyczną na gitarze wypełniał pan Marcin Jerzyna. Na zakończenie spotkania uczestnicy wysłuchali utworu „Nim przyjdzie wiosna” w wykonaniu Czesława Niemena, którego tekst zawdzięczamy Jarosławowi Iwaszkiewiczowi.

Żródło: http://www.sandomierz.naszabiblioteka.com/n,iii-kwartalne-spotkanie-z-poezja

Scenariusz wieczoru poetyckiego
Przywitanie Pan Wojciech Dumin

 • Wprowadzenie Pan Jerzy KrzemińskiJarosław Iwaszkiewicz m

Przerywnik muzyczny (1 min)  – Pan Marcin Jerzyna

 • Powrót – Pani Barbara Marzec / Pani Teresa Jopek
 • Obłoki – Pan Jacek Kołodziej
 • Odwiedziny miejsc ulubionych w młodości – Pani Jadwiga Kiełbasa

Przerywnik muzyczny (1 min)

 • Lato 1932, I – Pani Aleksandra Pawłowska-Mazur
 • Lato 1932, VI – Pani Marta Chorab
 • Lato 1932, VIII – Pani Barbara Chmielewska
 • Lato 1932, XXIV – Pani Magdalena Chruściel-Kaczorowska
 • Lato 1932, XXVII – Pani Angelika Jackowska
 • Lato 1932, XXXIII – Pani Urszula Stępień

Przerywnik muzyczny (1 min)

 • * * [Nic nigdy] – Pani Marta Chorab
 • * * [A kiedy będzie lato] – Pani Agnieszka Krasoń
 • * * [Co rana w mgle] – Pani Renata Kraska
 • * * [Ptaki w wierzbach] – Pani Barbara Chmielewska
 • Ranek – Pani Magdalena Chruściel-Kaczorowska

Przerywnik muzyczny (1 min)

 • 7 [Stronami deszcze] – Pani Maria Furman
 • 8 [Letnia muzyka] – Pani Alicja Wódz
 • 9 [Pogoda, pogoda] – Pani Sabina Młodożeniec / Pani Małgorzata Michalczuk

Przerywnik muzyczny (1 min) 

 • Wiersz [Chciałbym ten wiersz] – Pan Marcin Marzec
 • Upał – Pani Alicja Wódz
 • Rachunek – Pani Kazimiera Bednarska
 • Do Izoldy – Pani Sabina Młodożeniec
 • Ostatnia piosenka wędrownego czeladnika – Pani Teresa Jopek
 • Urania – Pani Małgorzata Michalczuk

Przerywnik muzyczny (1 min)

 • * * [Ta resztka moich dni] – Pani Jadwiga Kiełbasa
 • * * [Chciałbym napisać] – Pan Wojciech Dumin
 • * * [Nim przyjdzie wiosna] – z odtworzenia: Czesław Niemen

 Fot: Aleksandra Pawłowska-Mazur