Władysław Broniewski (06-06-2023)

6 czerwca 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się wieczór poezji Władysława Broniewskiego. Zaprezentowano wiersze, które ukazały się drukiem po 1990 roku (w PRL ocenzurowane), a także liczne utwory o charaterze bardzo osobistym. Recytatorzy z "Etiudy" włączyli się do popularyzowania tego, jakże niesłusznie, zmarginalizowanego poety. Recytacjom towarzyszyła muzyka Chopina.

Spotkanie poprowadził Pan Wojciech Dumin – dyrektor MBP, który odczytał list nadesłany przez Panią Ewę Zawistowską, wnuczkę Poety:

Serdecznie pozdrawiam Wszystkich. Pozdrawiam z daleka, bo aż z Grecji, gdzie od 23 lat mieszkam, ale sercem i duszą jestem w tej chwili w Sandomierzu, w Bibliotece, siedzę wśród Państwa i słucham wierszy dziadka. Jeden z nich, o tytule  „W pociągu”, Broniewski dziś powie sam, własnym głosem.
Posłuchajmy go  razem…

Ewa Zawistowska

Scenariusz spotkania
Przywitanie – Pan Wojciech Duminbroniewski4

W pociągu – w wykonaniu autora (mp3)
• Wprowadzenie – Pani Danuta Paszkowska

Przerywnik muzyczny (nr 1) – 2 min.

1. Poezja – Pani Jadwiga Kiełbasa
2. Listopady – Pan Jacek Kołodziej
3. Nie wiem – Pani Maria Furman
4. Oczy – Pani Alicja Wódz
5. Oda do Don Kichota – Pan Jacek Kołodziej
6. O radości – Pan Marcin Marzec

Przerywnik muzyczny (nr 2) – 1 min.

7. Mój pogrzeb – Pani Sabina Młodożeniec
8. Smuga cienia – Pani Renata Kraska
9. Lekkomyślność – Pani Anna Kuśmierska

Przerywnik muzyczny (nr 3) – 1 min.

10. List z więzienia – Pani Barbara Chmielewska
11. Kasztan – Pani Magdalena Chruściel-Kaczorowska
12. Rozmowa z Historią – Pani Katarzyna Knap-Sawicka
13. Targowisko – Pani Aneta Przyłucka
14. Ballady i romanse – Pani Teresa Młodawska
15. Grób Tamerlana – Pani Małgorzata Michalczuk

Przerywnik muzyczny (nr 4) – 1 min.

16. Mazurek Szopena – Pani Marta Chorab
17. Nic więcej – Pani Aleksandra Pawłowska-Mazur
18. Dwugłos – Pani Teresa Jopek
19. Po co żyjemy – Pani Karolina Chodosko
20. Szczęście – Pani Alicja Wódz
21. O tej ziemi (fragm. poematu „Wisła”) – Pani Grażyna Bekasiak
22. Anka – Pani Angelika Jackowska
23. I oczy wilgotne – Pani Maria Furman
24. Jak to przyjemnie – Pani Teresa Jopek
25. Hula wichura – Panie Maria Furman/Anna Kuśmierska
26. Dąb – Pan Wojciech Dumin

Przerywnik muzyczny (nr 5) – 2 min.
Fot: Aleksandra Pawłowska-Mazur