Zbigniew Kabata (12-03-2024)

Bohaterem, pierwszego w 2024 roku, Kwartalnego Spotkania z Poezją był Zbigniew Kabata - członek partyzanckiego oddziału „Jędrusie”, Honorowy133kabata ObywatelSandomierza, wybitny naukowiec i poeta. Spotkanie odbyło się 12 marca 2024 r., w niemal w jego 100. rocznicę urodzin, która przypada na dzień 17 marca.

Zawiłe losy bohatera wieczoru poetyckiego przybliżyła w krótkim wprowadzeniu dr Danuta Paszkowska. Jako  żołnierz Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” Zbigniew Kabata był uczestnikiem brawurowych akcji zbrojnych, m. in. na terenie: Opatowa, Mielca oraz Sandomierza i współredaktorem podziemnego pisma „Odwet”. Po wojnie poszukiwany przez władze komunistyczne, przedostał się z Polski do Włoch, a następnie Anglii. Ukończywszy kurs rybacki w Aberdeen w Szkocji, rozpoczął pracę na statkach rybackich, którą później opisał w książce pt. „Żniwa na głębinie”. Z wyróżnieniem ukończył studia biologiczne i poświęcił się pracy naukowej. Po blisko 20-letniej pracy w Wielkiej Brytanii objął funkcję kierownika Laboratorium Parazytologii w Pacific Biological Station w Nanaimo w Kanadzie. 

Dr Danuta Paszkowska podkreśliła jego niezłomną, bez względu na okoliczności, postawę służenia Polsce, która znalazła wyraz w twórczości Zbigniewa Kabaty. Wiersze naszego bohatera publikowane były w radiu BBC i Radiu Wolna Europa. Wielokrotnie nagradzane na konkursach literackich Koła Byłych Żołnierzy AK i przez prasę emigracyjną w Londynie. Najsłynniejszy utwór  "Armia Krajowa", stał się nieoficjalnym hymnem środowisk AK.

Choć większość życia Zbigniew Kabata spędził poza granicami kraju, pamiętał o swojej małej ojczyźnie i Sandomierzu, który do końca życia zajmował w jego sercu wyjątkowe miejsce. Przywiązanie do Sandomierszczyzny odnaleźć można choćby w przytoczonym przez dyrektora MBP Wojciecha Dumina liście, który Zbigniew Kabata skierował do Władz Miasta Sandomierza w 2000 roku na wieść o otrzymaniu tytułu Honorowego Obywatela Sandomierza. 

Drugą część uroczystości wypełniła poezja Zbigniewa Kabaty. Jego wiersze zaprezentowała Grupa Artystyczna Etiuda, uczestnicy warsztatów recytacji i interpretacji tekstów literackich, pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także po raz kolejny burmistrz Sandomierza Marcin Marzec wraz ze współpracownikami: Anetą Przyłucką, Katarzyną Knap-Sawicką, Agatą Król i i Magdaleną Chruściel-Kaczorowską.

Prezentację utworów Zbigniewa Kabaty uświetniły występy muzyczne Wiktorii Maciąg, Kasi Pawłowskiej i Rhiany Stroiwąs - uczennic Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu. Ostatnim punktem spotkania była prezentacja tomiku poezji autorstwa Zbigniewa Kabaty, opracowanego przez Państwo Danutę i Aleksandra Paszkowskich. Sfinansowany i nowo wydany przez Urząd Miejski w Sandomierzu wybór wierszy Zbigniewa Kabaty trafił w ręce wszystkich uczestników spotkania.

Źródło://Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu

PRZYWITANIE – Pan Wojciech Dumin; Wprowadzenie – Pani Danuta Paszkowska; Odczytanie listu – Pan Wojciech Dumin

 • Szkic biograficzny (fragm.) – Pani Karolina Chodosko
 • Armia Krajowa – Pani Barbara Chmielewska

Pieśń: Deszcz jesienny – Wiktoria Maciąg, Kasia Pawłowska, Rhian Stroiwąs

 • Jarzębina – Pani Barbara Marzec
 • Baśdrzejom – Pani Jadwiga Kiełbasa
 • Tak wiele czasu – Pani Urszula Stępień
 • Świat zielony – Pani Marta Chorab
 • Grały mi lasy – Pani Alicja Wódz
 • W moim lesie – Pani Teresa Jopek
 • Partyzancka Droga Krzyżowa (fragm.) – Pani Małgorzata Michalczuk

Pieśń: Biały krzyż Wiktoria Maciąg

 • Mój kraj – Pani Sabina Młodożeniec
 • Polska mowa – Pani Katarzyna Knap-Sawicka, Pani Aneta Przyłucka
 • Mój kapitanie – Leonowi Torlińskiemu – Pani Aleksandra Pawłowska-Mazur
 • Nie przypinajcie mi – Pani Agata Król

Pieśń: Jędrusiowa dola – Kasia Pawłowska

 • Cedrowy domek – Magdalena Chruściel-Kaczorowska
 • Noc lunatyczna – Pani Bella Komenda
 • Gdybym spotkał się – Pan Wojciech Dumin
 • Jesień – Pan Mariusz Bara
 • Miesiącami – Pani Maria Furman
 • Mojej Osiemdziesięciolatce – Pan Jacek Kołodziej
 • Tak bardzo tego pragnę – Pan Marcin Marzec
 • Sztafeta – Pani Angelika Jackowska

Pieśń: Śpiewka – Rhian Stroiwąs

Fot: Małgorzata Michalczuk